Impressum & Disclaimer

IMPRESSUM

U mag erop rekenen dat Vogelvereniging 't Sieske zorgvuldig omgaat met de privacy van bezoekers aan zijn websites. Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan contact met ons op via sieskestein@gmail.com.

Webanalyse

De website van Vogelvereniging 't Sieske maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de websites in kwestie gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de websites in kwestie geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op de website van vogelvereniging 't Sieske en door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Vogelvereniging 't Sieske besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn, maar desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Vogelvereniging 't Sieske aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Vogelvereniging 't Sieske aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De Vogelvereniging 't Sieske website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van vogelvereniging 't Sieske liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van vogelvereniging 't Sieske. Vogelvereniging 't Sieske is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Vogelvereniging 't Sieske geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.

Vogelvereniging 't Sieske geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze site, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Vogelvereniging 't Sieske is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de berichten die in haar gastenboek worden geplaatst en kan hier niet voor aansprakelijk worden gehouden. De berichten worden niet dagelijks door ons gecontroleerd op inhoud, wat kan betekenen dat hier schokkende of kwetsende teksten in staan. Om juridische redenen claimt vogelvereniging 't Sieske het intellectueel eigendom van alle geplaatste berichten en behoudt zij zich het recht voor, deze te verwijderen of elders te publiceren zonder opgaaf van redenen aan de persoon die het bericht geplaatst heeft.

Vogelvereniging 't Sieske behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen van de website en/of het gastenboek en in aansluiting daarop kan vogelvereniging 't Sieske toegang tot de website monitoren.

Vogelvereniging 't Sieske behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van vogelvereniging 't Sieske .  

SITEMAP