Ringen bestellen 2023


Vanaf heden dienen de leden de ringen zelf te bestellen bij de NBvV en loopt dit niet meer via de ringencommissaris van de vereniging.


Op de website:  https://www.nbvv.nl/ringen/ vindt u alle benodigde informatie.


Het bestuur zal tijdens de algemene ledenvergadering tekst en uitleg geven omtrent het zelf bestellen van ringen.


Vogelvereniging 't Sieske is uiteraard bereid om daar waar nodig aan haar leden hulp te bieden met het bestellen !