JULI 2020 

Beste leden,

Het jaar 2020 zal wereldwijd de geschiedenisboeken ingaan als een uitzonderlijk jaar.

Voor velen ligt op het moment van dit schrijven de kweek inmiddels achter ons.

Vele verhalen met voor de ene kweker een topjaar en de andere een tobjaar,waarin alles tegenzit.

BESTUUR:

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn de taken binnen het bestuur als volgt verdeeld:

Voorzitter:                Dennis op den Camp               Secretaris:                Richard Timmermans

Penningmeester:       Ron Houben                           Algemene zaken:       Lou Houben

RINGEN:

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is er een nieuwe ringencommissaris benoemd in de persoon van Chantal van Duurling. 

Ringen voor de 2 e ronde 2021 kunnen tot uiterlijk 23 september besteld worden door het bestelformulier te sturen naar chantalvanduurling@gmail.com.

SOCIALE MEDIA:

Door omstandigheden beschikken we vanaf heden over een nieuwe facebook pagina onder de naam Sieske Stein en we zullen deze pagina regelmatig voorzien van relevante informatie.

We zijn ook bezig met de website actueel te maken, zo vindt u er bijvoorbeeld al de namen en telefoonnummers van het huidige bestuur.

Heeft u vragen dan kunt u altijd met iemand van het bestuur contact opnemen, maar een e-mail sturen naar ons verenigingsadres sieskestein@gmail.com kan natuurlijk ook.

 

BARBECUE:

Normaal gezien delen we onze verhalen op onze jaarlijkse barbecue, echter Covid-19 gooit zoals in de hele maatschappij roet in het eten. Wij als bestuur hebben na overleg met de zaalhouder besloten om dit jaar de barbecue niet door te laten doorgaan, gezien de vele voorwaarden waar wij als vereniging maar zeker ook de zaalhouder aan dient te voldoen. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden om later dit jaar een passend alternatief aan de leden te bieden.

 

VOGELBEURS:

Ons bereiken vele vragen van leden, bezoekers en deelnemers over de vogelbeurzen en de tentoonstelling in dit jaar.

De vogelbeurs van zaterdag 5 september zal geen doorgang vinden en over het al dan niet doorgaan van de vogelbeurzen in oktober, november en december zal het bestuur in overleg met de vogelbeurscommissie en de zaalhouder begin september een beslissing nemen.

TENTOONSTELLING:

Onze internationale tentoonstelling in een mooie nieuwe zaal was in 2019 een succes en als bestuur hopen we dan ook dit in 2020 voort te kunnen zetten.

Wij begrijpen als bestuur terdege dat voor onze leden onze tentoonstelling de gelegenheid is om de gekweekte vogels ten toon te stellen en zullen dan ook alles in het werk stellen om in welke vorm dan ook de tentoonstelling te laten doorgaan.

Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van de opgelegde maatregelen door de overheid, de deelnemers en de medewerking van de zaalverhuurder, want de veiligheid van een ieder staat voorop !   

Wij zullen jullie, zodra we begin september een beslissing hebben genomen, op de hoogte stellen van of de tentoonstelling doorgaat en in welke vorm we dit zullen gaan doen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

namens het bestuur van ‘t Sieske

Richard Timmermans

Secretaris