Tentoonstelling 2020

Onze internationale tentoonstelling in een mooie nieuwe zaal was in 2019 een succes en het bestuur hoopt dan ook om dit dit jaar door te zetten. 

Wij begrijpen als bestuur terdege dat voor onze leden onze tentoonstelling de ideale gelegenheid is om de gekweekte vogels ten toon te stellen. 

Tijdens de afgelopen ledenvergadering heeft het bestuur de leden helaas dienen mede te delen dat onder de thans geldende COVID-19 regels het voor onze vereniging onmogelijk is op een veilige en verantwoorde manier onze internationale tentoonstelling te organiseren.