Beste leden,

De zomervakantie is in vollge gang en voor (buiten)kwekers loopt de kweek ten einde, bij andere kwekers zitten de vogels al weer vol in de rui. 

De spanningen zijn dan ook weer hoog of de vogels goed door de rui heenkomen en of er bij de jongen winnaars voor de tentoonstellingen bij zitten voor degene die reikhalzend uitkijken naar tentoonstellingen.   

Laten we hopen dat iedereen het plezier in onze hobby in de lastige COVID-19 tijd heeft weten te behouden en vol goede moed richting de tweede helft van het jaar gaat.

Algemene ledenvergadering:

Onze algemene ledenvergadering staat gepland op vrijdag 10 september 2021 om 19.30 uur in Cafe 't Houtereind.

Vogelbeurzen:

Het heeft een hele tijd geduurd vooraleer we ook maar konden denken aan het organiseren van onze welbekende vogelbeurzen en we zijn dan ook blij dat er weer licht aan de horizon schijnt !

De thans geldende maatregelen met de 1 1/2 meter afstand maken het voor ons vrijwel onmogelijk om de vogelbeurzen bij Volierebouw Limburg te houden en dus zagen we ons genoodzaakt om op zoek te gaan naar alternatieven.

Wij hebben in de vorm van het MAASLANDCENTRUM in Elsloo een locatie gevonden waar we de vogelbeurs met de huidige regels op een verantwoorde wijze kunnen organiseren.

De eerstkomende vogelbeurs is gepland op ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021 van 13.00 uur tot en met 16.00 uur in het Maaslandcentrum is gelegen aan de Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo.

Gezien de huidige geldende regels worden verkopers vriendelijk doch dringend verzocht om een tafel (kostenloos) te reserveren voor zaterdag 4 september. Dit kan door telefonisch contact op te nemen met een van onze commssieleden vogelbeurs: Lou Houben, Tel. 06 - 22110352 of Ger Lemmens, Tel. 046 – 4372075.

De andere vogelbeurzen staan gepland voor zaterdag 2 oktober 2021, zaterdag 6 november 2021, zaterdag 11 december 2021, telkens van 13.00 uur tot en mer 16.00 uur.

Voor 2022 telkens op de zaterdagen en wel 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 3 september, 1 oktober, 5 november en 10 december ! 

Tentoonstelling:   

Onze internationale tentoonstelling staat voor zaterdag 4 en zondag 5 december 2021 gepland. De komende tijd zal het bestuur de voorbereidingen voor de internationale tentoonstelling verder doorzetten en zoals het er nu naar uitziet zien we het organiseren van onze internationale tentoonstelling met vertrouwen tegemoet.

Uiteraard zullen we de COVID-19 maatregelen op de voet blijven volgen en net als in 2020 hanteren we het motto: “We doen het veilig of we doen het niet.”  

Ringen:

De ringen voor de 2e ronde 2022 kunnen tot en met 20 september 2021 besteld worden bij onze ringencommissaris middels de bijgevoegde formulieren.

Wij begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is om de formulieren per computer in te vullen en daarom ook onze service dat wenst u een printversie van de bestelformulieren geef dit dan even per e-mail door aan de ringencommissaris en ze worden bij u bezorgd !

Deze volledig ingevulde formulieren kunt u per e-mail sturen aan ringensieske@gmail.com of afleveren bij Chantal van Duurling, Bavostraat 104, 6361 CH Nuth. Deze ringen worden in de week na 15 december 2021 uitgeleverd !

Tevens is er de mogelijkheid om bestelformulieren te ontvangen en in te leveren tijdens de 1 e Vogelbeurs op zaterdag 4 september as of op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 11 september as.

Steunbetuiging Burgeriniatief:

Bij de juli uitgave van Onze Vogels is er vanuit de NBVV een steunbetuiging burgerinitiatief bijgevoegd om ervoor te zorgen dat het uitoefenen van onze hobby door de nieuwe wet dieren ons niet onmogelijk wordt gemaakt. 


Met vriendelijke groet, blijf gezond en geniet van de zomervakantie,  

namens het bestuur van ‘t Sieske

Richard Timmermans

Secretaris