NOVEMBER 2020 

Beste leden,

Het jaar 2020 loopt langzaam ten einde en in vele opzichten een bijzonder jaar voor iedereen, zowel privé als voor ons als vereniging.

Wat missen we onze verenigingsactiviteiten, o.a. de vogelbeurzen en ook onze tentoonstelling die komend weekend zou hebben plaatsgevonden.

Laten we hopen dat we in 2021 bovenstaande activiteiten weer veilig en met veel plezier kunnen en mogen organiseren voor jullie.

Iedereen die aan de Rabobank Clubsupport actie heeft deelgenomen, heel hartelijk bedankt!

Het heeft onze vereniging een substantieel bedrag opgeleverd en dat kunnen we in deze tijd als vereniging goed gebruiken. 

Onze nieuwe website www.sieskestein.nl wordt in de 1 e week van december gelanceerd en wij hopen uiteraard dat u een kijkje zult nemen en ons laat weten wat u ervan vindt.

De contributie voor het jaar 2021 blijft ongewijzigd en bedraagt € 40,00.

Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om genoemd bedrag voor 15 december 2020 over te maken op onze bankrekening NL08RABO0149243529 t.n.v. Vogelvereniging Sieske onder vermelding van contributie 2021. Tevens bestaat er de mogelijkheid om het bedrag contant te voldoen bij onze penningmeester, Ron Houben. 

Mocht u eventueel ringen voor de 3 e ronde besteld hebben, gelieve deze apart van de contributie te betalen.

Denk ook aan onze sponsors, welke ons een warm hart toedragen, want ook zij hebben het moeilijk in deze tijd!

              

Richard Timmermans

Secretaris