Lid worden ?  


Iedere vogelliefhebber begint met een of twee koppeltjes, een gezelschapsvolière of een vogeltje in een kooitje. Waarschijnlijk vraagt u zich af wat u moet zoeken bij fanatieke vogelliefhebbers. Wees gerust, de meest fanatieke vogelliefhebber is begonnen net als u.

Er zijn ook mensen die niet begrijpen dat vogels in "gevangenschap" worden gehouden. Men vindt dat vogels vrij moeten zijn en dat vinden gelukkig onze leden ook wel. Maar we moeten ook eerlijk zijn; het is een lust voor het oog om een volière te bekijken met mooie vogels. Glad in de veren en blakend van gezondheid, dagelijks voorzien van goede voeding en vers water.

Vogels die het niet naar hun zin hebben zullen zich niet snel voortplanten. Ook behoeden vogelliefhebbers door de kweek in gevangenschap vele soorten van het uitsterven. Immers als er in gevangschap veel gekweekt wordt, zal de wildvang uit de natuur afnemen.

Tevens zijn er al met succes diverse soorten in het wild uitgezet, waar deze door menselijk ingrijpen al uitgestorven waren. Indien er niet een buffer in gevangenschap zou zijn geweest, waren deze vogels voor het nageslacht verloren gegaan.

Bedenk echter dat vogels houden ook nogal wat tijd en aandacht vergt. Zo zijn het schoonhouden van de volière en broedkooien regelmatig terugkerende werkzaamheden. Natuurlijk behoort iedere dag eten en drinken geven (soms meerdere malen per dag) tot een zelfsprekendheid.

Vanuit diverse overheden wordt een vogelliefhebber opgelegd dat hij bepaalde vogels dient te ringen met een gesloten voetring. Die oplegging geldt nog niet voor alle soorten maar in de toekomst zal dit waarschijnlijk wel voor alle soorten gelden. Regelmatig worden er door bevoegde ambtenaren controles uitgevoerd. Door lid te zijn van een officiële vereniging, zoals onze vereniging, wordt u in de gelegenheid gesteld deze ringen te bestellen.       

Welk nut heeft het lidmaatschap van vogelvereniging ’t Sieske ?

o  Je kunt via onze vereniging ringen verkrijgen die aan de wet voldoen.

o  Men is automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

o  Een keer per jaar vindt er een gezellig samenzijn plaats in de vorm van een barbecue of feestavond.  

Onze vereniging bestaat uit ruim 60 leden. Een deel bestaat uit leden die vogels voor hun plezier houden en er van genieten. Het andere deel van de leden leggen zich toe op het kweken voor tentoonstellingen en het in stand houden van bepaalde vogelsoorten.

De contributie voor volwassen leden bedraagt € 40,00 per jaar en voor jeugdleden (tot 18 jaar) is dit € 20,00 per jaar.

Wilt u lid worden of nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of via het contactformulier.